Адреси / работно време

Адреси
Окръжен съд - Търговище
Районен съд - Търговище
Районен съд - Попово
Районен съд - Омуртаг

ОКРЪЖЕН СЪД - ТЪРГОВИЩЕ
Търговище, пл. “Свобода”,
Съдебна палата, ет. II

Председател (ръководител на Наказателно отделение)
тел.: 0601/62024
e-mail: os_tg@tshte.net
Приемен ден - всеки
понеделник от 900 до 1200 ч.

Зам. председател (ръководител на Гражданско и Административно отделение)
тел.: 0601/63 507

Зам. председател (ръководител на Фирмено отделение)
тел.: 0601/66 578

Административен секретар
тел.: 0601/62 129
факс: 0601/65 679
e-mail: os_tg@bsbg.net

Фирмено отделение
Деловодство и съдебни секретари
тел.: 0601/67 648
Работно време:
от 830 до 1200 ч.
и от 1400 до 1700 ч.

Общо деловодство и съдебни секретари
тел.: 0601/67 761
Работно време:
от 830 до 1200 ч.
и от 1500 до 1700 ч.

Архив
тел.: 0601/67761
Работно време:
от 830 до 1200 ч. и от 1400 до 1700 ч.

Банкови сметки
ТБ “Обединена Българска Банка” - клон Търговище
код 20085012
БИН 7307010004
Сметка за внасяне на държавни такси: 3012970505
Набирателна сметка: 5012970535

Таксите по новообразувани и висящи дела на Търговищкия окръжен съд могат да бъдат платени на касата, която се намира на I ет. в Съдебната палата, както и в ТБ “ОББ”, а таксите по жалби пред Варненския апелативен съд, Върховния административен съд и Върховния касационен съд - само в ТБ “ОББ”.

Обратно горе

РАЙОНЕН СЪД - ТЪРГОВИЩЕ
Шумен, пл. “Свобода”, Съдебна палата, ет. I и ет. IV

Председател
тел.: 0601/62 402
e-mail: rs_tg@tshte.net

Зам. председател (ръководител на Гражданска колегия)
тел.: 0601/64 473

Административен секретар
тел.: 0601/62 410
факс: 0601/63 581

Общо деловодство
тел.: 0601/64 438

Съдебни секретари
тел.: 0601/62 574
тел.: 0601/64 438
тел.: 0601/62 574

Бюро “Съдимост”
тел.: 0601/62 574

Бюро “Съдимост” работи с граждани
от 800 до 1200 ч. и от 1300 до 1700 ч.

Необходими документи за издаване на свидетелство за съдимост:
- лична карта,
- акт за раждане,
- молба,
- вносна бележка за платена държавна такса, ако свидетелството не се издава за работа в страната.

Служба по вписванията
тел.: 0601/66 418

Деловодство
тел.: 0601/62 574
Работно време:
от 800 до 1200 ч. и от 1300 до 1700 ч.
Документите за вписванията се приемат до 15.30 ч.

Съдебно-изпълнителна служба
тел.: 0601/62 179

Деловодство
Тел.: 0601/62 179
Работно време:
от 800 до 1200 ч. и от 1300 до 1700 ч.

Архив
тел.: 0601/64 438
Работно време:
от 800 до 1200 ч. и от 1300 до 1700 ч.


Банкови сметки
ТБ “Обединена Българска Банка” - клон Търговище
код 20085012
БИН 7307010004
Сметка за внасяне на държавни такси: 3012970700
Набирателна сметка: 5012970730

Таксите по новообразувани и висящи дела на Търговищкия районен съд могат да бъдат платени на касата, която се намира на I етаж в Съдебната палата, както и в ТБ “ОББ”, а таксите по жалби пред Варненския апелативен съд, Върховния административен съд и Върховния касационен съд - само в ТБ “ОББ”.

Обратно горе

РАЙОНЕН СЪД - ПОПОВО
Попово, бул. Ал. Стамболийски 1

Председател
тел.: 0608/22 426
Председателят няма определен приемен ден.

Зам. председател
тел.: 0608/22 431

Административен секретар
тел./факс: 0608/27 832

Деловодство и архив
тел.: 0608/26 572

Съдебни секретари
тел.: 0608/27 935

Бюро “Съдимост”
Работно време:
от 8 до 12 ч. и от 13 до 17 ч.

Необходимите документи за издаване на свидетелство за съдимост:
- лична карта,
- акт за раждане,
- молба,
- вносна бележка за платена държавна такса, ако свидетелството не се издава за работа в страната.

Съдебно-изпълнителна служба
тел.: 0608/22 433

Служба по вписванията
тел.: 0608/26 589

Работно време на службите и деловодствата:
от 800 до 1200 ч. и от 1330 до 1730 ч.

Банкови сметки
ТБ “Обединена Българска Банка” - клон Попово
код 20085035
БИН 7307010004
Сметка за внасяне на държавни такси: 3011769409
Набирателна сметка: 501769439

Обратно горе

РАЙОНЕН СЪД - ОМУРТАГ
Омуртаг, пл. “Независимост”

Председател
тел.: 0605/37 97

Административен секретар
тел.: 0605/24 23
факс: 0605/37 97

Деловодство
тел.: 0605/40 16

Съдебни секретари
тел.: 0605/45 24
Бюро “Съдимост”
Работно време:
от 800 до 1200 ч.
и от 1300 до 1700 ч.

Необходимите документи за издаване на свидетелство за съдимост:
- лична карта,
- акт за раждане,
- молба,
- вносна бележка за платена държавна такса, ако свидетелството не се издава за работа в страната.

Съдебно-изпълнителна служба
тел.: 0605/34 72

Служба по вписванията

Работно време на службите и деловодствата:
от 800 до 1200 ч.
и от 1300 до 1700 ч.

Банкови сметки
ТБ "Обединена Българска Банка" - клон Омуртаг
код 20085012
БИН 7307010004
Сметка за внасяне на държавни такси: 3012091002
Набирателна сметка: 5012091032

Обратно горе

 Дизайн: Design.bg® 2002. | webmaster | партньори по осъществяване на проекта